Νέα Εργα με την σύμπραξη της GD Infrastrutture Srl

Νέα Εργα με την σύμπραξη της GD Infrastrutture Srl

Απρίλιος 2019

Η στρατηγική συμμαχία της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.  με την Ιταλική εταιρεία GD Infrastrutture Srl, επεκτείνεται με την υπογραφή δύο νέων συμβάσεων στις 22.4.2019 που αφορούν στα έργα:

  1. «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, τμήμα 8 Μιντιλόγλη – Α.Κ. ΒΙΠΕ Πάτρας (χ.θ. 0+288 έως χ.θ. 7+270)», προϋπολογισμού δημοπράτησης 73 εκ. € με Φ.Π.Α. και με προαίρεση 1,4 εκ. €
  2. «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, τμήμα 6 Κάτω Αχαία – Σαγάικα (χ.θ. 12+900 έως χ.θ. 23+060)», προϋπολογισμού δημοπράτησης 74,4 εκ. € με Φ.Π.Α.

Μάιος 2019

Στα μέσα Μαΐου ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής των έργων:

  1. «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, τμήμα 8 Μιντιλόγλη – Α.Κ. ΒΙΠΕ Πάτρας (χ.θ. 0+288 έως χ.θ. 7+270)», προϋπολογισμού δημοπράτησης 73 εκ. € με Φ.Π.Α. και με προαίρεση 1,4 εκ. €
  2. «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, τμήμα 6 Κάτω Αχαία – Σαγάικα (χ.θ. 12+900 έως χ.θ. 23+060)», προϋπολογισμού δημοπράτησης 74,4 εκ. € με Φ.Π.Α.

Ιούνιος 2019

H GD Infrastrutture Srl,  διεκδικεί την ανάληψη  του έργου «Υπολειπόµενες εργασίες για την ολοκλήρωση της Οδικής Σύνδεσης Περιοχής Ακτίου µε το ∆υτικό Άξονα Βορρά – Νότου από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 48+500», προϋπολογισµού 150.000.000,00€ (µε ΦΠΑ) µε προαίρεση 10.500.000,00€ (µε ΦΠΑ).