ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ     ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ    ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
23.02.19
ΕΛΛ   ΕΝG   РУС  
Γενικά    
Αρχική Σελίδα : Όμιλος : Γενικά : 
 
Γενικά
    
  Οι τομείς στους οποίους ο Όμιλος ΜΗΧΑΝΙΚΗ εστιάζει το ενδιαφέρον του είναι οι Κατασκευές, η Ανάπτυξη Ακινήτων-Εκμεταλεύσεις και η Ενέργεια.

Στο εξωτερικό έχει σημαντική παρουσία και αυξανόμενη δραστηριότητα στις γοργά αναπτυσσόμενες περιφερειακές αγορές που εμφανίζουν σημαντικές ευκαιρίες στην ανάπτυξη ακινήτων. Τέτοιες αγορές είναι η Βουλγαρία, η Ουκρανία και η Ρωσία η Αίγυπτος και η Λευκορωσία. Παράλληλα η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τη δραστηριοποίηση της και σε άλλες χώρες που ευρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης, ώστε να εκμεταλλευτεί έγκαιρα τη σχετική δυναμική. Ακολουθούν οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η ΜΗΧΑΝΙΚΗ:
  • Κατασκευές
  • Ανάπτυξη Ακινήτων -Εκμεταλεύσεις
  • Ενέργεια
  • Βιομηχανία

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Η επιτυχία του ομίλου και η συνεχής προσπάθεια ενδυνάμωσης της θέσης του και ενίσχυσης της παρουσίας του βασίζεται:
  • Στη δέσμευση για αξιοπιστία
  • Στη σταθερή προσπάθεια για ποιοτικά έργα
  • Στην επιλογή καταρτισμένου προσωπικού
  • Στη προσπάθεια για διαρκή και σωστή ενημέρωση πελατών και επενδυτών