ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ     ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ    ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
23.02.19
ΕΛΛ   ΕΝG   РУС  
2009    
Αρχική Σελίδα : Ειδήσεις / Δημοσιεύσεις : 2009 : 
 
2018
    
2016
    
2015
    
2014
    
2013
    
2012
    
2011
    
2010
    
2009
    
2008
    
2007
    
2006
    

30/12/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ (σύμφωνα με το άρθρο 19 §2 του ν.3556/2007)

29/12/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002 και των παραγράφων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

29/12/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

29/12/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

28/12/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών

28/12/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών

23/12/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

21/12/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

21/12/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

16/12/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

16/12/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

11/12/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

11/12/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

08/12/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

08/12/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

03/12/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

03/12/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

30/11/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

30/11/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

26/11/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

26/11/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

26/11/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

23/11/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

18/11/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

10/11/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

09/11/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

06/11/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

04/11/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

02/11/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ

23/10/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

23/10/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

20/10/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης κτιρίου Εθνικού Θεάτρου

20/10/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14/10/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

14/10/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

09/10/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

05/10/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

02/10/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Πώληση Ιδίων Μετοχών

01/10/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Συμμετοχή στο 4ο Ετήσιο Ελληνικό Road Show που διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με τη Bloomberg

30/09/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

30/09/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

25/09/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

24/09/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

22/09/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ μειοδότησε σε Έργο προϋπολογισμού 65 εκατ. Ευρώ

22/09/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

22/09/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

17/09/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

14/09/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

14/09/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

09/09/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

09/09/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

04/09/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

04/09/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

04/09/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Μεταλλευτικός χώρος Βεύης του Ν. Φλώρινας.

31/08/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

31/08/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

27/08/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2009

26/08/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2009

20/08/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

20/08/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

18/08/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

14/08/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

14/08/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

10/08/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

10/08/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

05/08/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

31/07/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

31/07/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

28/07/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

23/07/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

23/07/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

21/07/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

16/07/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

16/07/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

16/07/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Σε Τροχιά Ανάπτυξης Διατηρείται η Μηχανική

13/07/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

13/07/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

07/07/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

07/07/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

03/07/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

03/07/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

30/06/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

30/06/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

26/06/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

26/06/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

24/06/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση πληρωμής μερίσματος χρήσεως 2008

24/06/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24.06.2009

23/06/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

23/06/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

18/06/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

18/06/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

16/06/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

16/06/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

11/06/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

11/06/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

10/06/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση για την μεταβολή της συνθέσεως και την εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

09/06/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

05/06/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

03/06/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Η MHXANIKH μειοδότησε σε έργο προυπ. 46,9 εκ. ευρώ

02/06/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

02/06/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Πρόσκληση 34ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

28/05/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

28/05/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Αποτελέσματα Α' τριμήνου 2009

28/05/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Αποτελέσματα Α' τριμήνου 2009

26/05/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Αντικατάσταση Διευθυντή Εξοπλισμού και Προμηθειών

21/05/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

18/05/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

14/05/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

13/05/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

08/05/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

07/05/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

05/05/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Επαναδημοσιοποίηση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης

05/05/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Επαναδημοσιοποίηση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης

05/05/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

29/04/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

24/04/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

24/04/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

21/04/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

15/04/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

09/04/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

09/04/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

06/04/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

06/04/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

03/04/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ενημέρωση Αναλυτών για τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρείας

01/04/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

01/04/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

27/03/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

26/03/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Αποτελέσματα Χρήσης 2008

26/03/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Αποτελέσματα Χρήσης 2008

23/03/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

18/03/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

18/03/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

13/03/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

10/03/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

10/03/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

09/03/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Συμμετοχή στη διεθνή έκθεση επαγγελματιών ακινήτων, MIPIM, στις Κάνες

06/03/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

06/03/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

03/03/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

03/03/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

27/02/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Οικονομικό Ημερολόγιο 2009

25/02/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

25/02/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

20/02/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

19/02/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

18/02/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

16/02/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

11/02/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

11/02/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

11/02/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχου

09/02/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

04/02/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

04/02/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

03/02/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχου

02/02/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

29/01/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

29/01/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

27/01/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

27/01/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

23/01/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

23/01/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

20/01/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

20/01/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

16/01/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

16/01/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

09/01/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

09/01/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

07/01/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

07/01/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

02/01/2009   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

02/01/2009   ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας