Προτάσεις

  • Ιδρυση έδρας Πομακικής Γλώσσας και Πολιτισμού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
    Ο Πρόεδρος της Εταιρείας, Πρόδρομος Εμφιετζόγλου, με επιστολή του προς τη Σύγκλητο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου πρότεινε την ίδρυση έδρας Πομακικής Γλώσσας και Πολιτισμού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, η οποία θα έχει σκοπό τη μελέτη και επιστημονική καταγραφή της Πομακικής γλώσσας, της ιστορίας, των ηθών και εθίμων των Πομάκων. Το δικαίωμα των Πομακοπαίδων να διδάσκονται τη μητρική τους γλώσσα είναι υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας και πηγάζει τόσο από τη Συνθήκη της Λωζάνης όσο και από τις επιταγές των σύγχρονων ευρωπαϊκών αρχών. Στην εν λόγω επιστολή, ο κ. Εμφιετζόγλου δήλωσε ότι αναλαμβάνει τις λειτουργικές δαπάνες της εν λόγω έδρας για δέκα χρόνια.
  • Αγωγός Φυσικού Αερίου Ρωσίας -Βουλγαρίας – Ελλάδος – Ιταλίας
    Τον Μάρτιο του 2007, ο κ. Πρόδρομος Εμφιετζόγλου απηύθυνε πρόταση για κατασκευή Φυσικού Αγωγού Αερίου Ρωσίας -Βουλγαρίας – Ελλάδος – Ιταλίας. Ο εν λόγω νέος ευρωπαϊκός αγωγός θα καλύψει με ασφάλεια τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες σε Φυσικό Αέριο όχι μόνον Ελλάδος – Βουλγαρίας – Ιταλίας αλλά και της Νότιας Γαλλίας και Ισπανίας. Ο νέος αυτός αγωγός θα ξεκινά από τον τερματικό σταθμό της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα απ’ όπου ξεκινά και ο αγωγός Blue Stream και υποθαλάσσια θα οδεύει μέχρι το Μπουργκάς. Από το Μπουργκάς παράλληλα με τον πετρελαιαγωγό θα συναντά τον αγωγό Φυσικού Αερίου Ελλάδος – Τουρκίας στην περιοχή Αλεξανδρούπολης. Το υφιστάμενο τμήμα από Αλεξανδρούπολη έως Θεσσαλονίκη θα πρέπει να ενισχυθεί με δεύτερο κλάδο, το δε τμήμα Θεσσαλονίκης – Ηγουμενίτσας θα πρέπει να μελετηθεί με διατομή, ώστε να καλύπτεται η δυνατότητα μεταφοράς τόσον ρωσικού φυσικού αερίου διά του νέου αγωγού όσον και φυσικού αερίου από Ατζερμαϊτζάν – Ιράν διά Τουρκίας. Ομοίως ο υποθαλάσσιος αγωγός Ελλάδος – Ιταλίας πρέπει να μελετηθεί ώστε να μπορεί να μεταφέρει αυξημένες ποσότητες και από τους δύο αγωγούς.