Σήραγγες

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

αξία έργου 1,99 εκ. €
1988 – 1990

ΥΗΕ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΣΚΟΡΛΙΓΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ

αξία έργου  5,36 εκ. €
1990-1997

ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ, ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΗ ΕΚΧΥΛΙΣΤΗ ΣΤΟ ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

αξία έργου  10,15 εκ. €
1990 – 1993

ΥΗΕ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ

αξία έργου  37,56 εκ. €
1992-1999

ΥΗΕ ΘΗΣΑΥΡΟΥ. ΜΟΝΙΜΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΗΕ. ΤΜΗΜΑ Γ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

αξία έργου  2,29 εκ. €
1993-1995

ΥΗΕ ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟΥ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ, ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ

αξία έργου  11,74 εκ. €
1996-1999

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ – ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΓΕΦΥΡΑΣ Ν. ΠΕΥΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ.

αξία έργου  19,10 εκ. €
2003-2005

Κατασκευή υποδομής της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη συμπεριλαμβανομένης της σήραγγας Μελισσίου

αξία έργου  37,66 εκ. €
2006-2012