Υδραυλικά

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΤΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΧΕΙΛΙΣΤΗ ΥΗΕ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

αξία έργου 21,31 εκ. €
1996-1997

ΕΡΓΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΠΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

αξία έργου  2,25 εκ. €
1997-1998

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

αξία έργου  17,90 εκ. €
2001-2004

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ OΜΒΡΙΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ & ΜΑΡΑΘΩΝΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 8,60 εκ. € 2004-2005

αξία έργου  8,60 εκ. €
2004-2005

Ύδρευση ΑΗΣ Καρδιάς και Αγ. Δημητρίου από ταμιευτήρα Πολυφύτου – Νέος Αγωγός

αξία έργου  14,50 εκ. €
2003-2007

Ύδρευση Δήμων & Κοινοτήτων Ν. Ηλείας, Τμήμα Α: Ερύμανθος Πύργος

αξία έργου  13,37 εκ. €
2005-2008

Ανακαίνιση αρδευτικών δικτύων Αξιού (Β’ ΦΑΣΗ)

αξία έργου  13,37 εκ. €
2008-2011