Δελτίο Τύπου 30 Οκτωβρίου 2020

Σε ανοδική πορεία η Μηχανική
Το 2019 ήταν για την Μηχανική ένας χρόνος ανάπτυξης και προόδου.

Στον κατασκευαστικό τομέα συνέχισε και ολοκλήρωσε την Κατασκευή του Φράγματος Αστερίου και του Φράγματος Βαλμαδούρας στην Πάτρα, καθώς και τα συνοδά έργα, συνολικού προϋπολογισμού  92 εκ. € και άρχισε πλέον η πλήρωση του ταμιευτήρα Αστερίου. Επίσης συνέχισε την Κατασκευή σε συνεργασία με την Ιταλική Εταιρεία GD Infrastrutture του Σιδηροδρομικού έργου: «Κατασκευή Υποδομής Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής υψηλών ταχυτήτων τμήμα Ψαθόπυργος – περιοχή Ρίου» συνολικού προϋπολογισμού 119 εκ. €. Περαιτέρω, ανέλαβε σε συνεργασία με την GD Infrastrutture, 2 συμβάσεις στον Αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου και συγκεκριμένα τα τμήματα 6 «Κάτω Αχαϊα – Σαγαίϊκα» προϋπολογισμού 34,9 εκ. € και 8 «Μιντιλόγλι – Α/Κ ΒΙΠΕ Πάτρας» προϋπολογισμού 35,06 εκ. €.

Στον οικονομικό τομέα συνέχισε τον διακανονισμό παλαιών οφειλών με προμηθευτές και βελτίωσε τα κέρδη προ φόρων από 1,2 εκ. € για το 2018 σε 2,9 εκ. € για το 2019, καθώς και την καθαρή θέση από 25 εκ. € σε 43 εκ. €.

Το τρέχον έτος η Εταιρεία αντιμετώπισε απρόβλεπτες δυσμενείς καταστάσεις. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών διέλυσε τις υπογεγραμμένες συμβάσεις για τα τμήματα 6 και 8 του Αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου, όπου δεν έχουν εισέτι ολοκληρωθεί οι νομικές και οικονομικές εκκρεμότητες. Επίσης παρουσιάστηκε σημαντική καθυστέρηση στην πληρωμή των εκτελεσθεισών εργασιών, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπέρασαν το έτος.

Ως προς το έργο του οδικού άξονα Ακτίου – Αμβρακία, αρχικού προϋπολογισμού 150 εκ. €, σε συνεργασία με την GD Infrastrutture είχαμε καταστεί μειοδότες σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στη συνέχεια ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ακύρωσε τον διαγωνισμό, όμως με νέα απόφαση του ΣτΕ ανακάλεσε την ακύρωση και αναμενόταν η ανάθεση του Έργου στην εταιρεία μας. Όλως περιέργως και με τρόπο τελείως ανεξήγητο, η Τράπεζα Πειραιώς αρνήθηκε χωρίς καμμία δικαιολογία την ανανέωση της Εγγυητικής Επιστολής συμμετοχής, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει στην ΜΕΤΚΑ με τίμημα ακριβότερο από το δικό μας, με συνέπεια ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο ύψους 3 εκ. €. Εντός του προσεχούς διαστήματος καταθέτουμε αγωγή κατά της Τράπεζας Πειραιώς, απαιτώντας την αποζημίωση της ζημιάς μας που αντιστοιχεί σε ποσό πάνω από 35 εκ. €.

Περαιτέρω συνεχίζουμε την τακτοποίηση παλαιών υποχρεώσεων με τους προμηθευτές μας καθώς και την ρύθμιση παλαιών οφειλών προς τις Τράπεζες. Ήδη έχουμε εξοφλήσει την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ έχουμε ρυθμίσει τις οφειλές του Ομίλου στην Alpha Bank και αναμένεται εντός του έτους αντίστοιχη ρύθμιση με Eurobank και Εθνική Τράπεζα.

Επίσης, και παρά τις δυσμενείς συνθήκες συνεχίζουμε τις συνομιλίες μας με ξένους επενδυτές για την συμμετοχή μας σε έργα ΣΔΙΤ, ως και για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στην οποία εκτιμούμε ότι θα προβούμε στο επόμενο έτος. Ακόμη εξετάζουμε συνεργασία με την Κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης με σκοπό έργα για την ανασυγκρότηση της χώρας αυτής.

Εκτιμούμε ότι το 2021 θα ξεκινήσουμε την κατασκευή του οικιστικού Έργου στο Γκέρμαν της Βουλγαρίας και θα επιλυθούν τα διαδικαστικά θέματα ώστε να ξεκινήσουμε το Υδροηλεκτρικό Έργο του Αγίου Νικολάου στο οποίο ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ξένοι επενδυτές.

Εντός του επομένου έτους εκτιμούμε ότι θα έχει επιλυθεί η δικαστική εκκρεμότητα που αφορά τις απαιτήσεις μας από την LAMDA DEVELOPMENT για το Έργο του Mediterannean Cosmos, όπου αυτές ανέρχονται σε ποσό άνω των 60 εκ. € πλέον τόκων. Την παρούσα περίοδο διενεργούνται σχετικές πραγματογνωμοσύνες.

Τέλος εξετάζεται συμμετοχή της Εταιρείας σε έργα εκτός Ελλάδας σε συνεργασία με την GD Infrastrutture.