Περιβαντολογικά

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

αξία έργου 4,87 εκ. €
1993 – 1995