Λιμενικά

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΙΖΟΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α’, Β’ & Γ’ ΦΑΣΗ.

αξία έργου 4,16 εκ. €
1989-1995

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ( Α’ ΦΑΣΗ ΕΡΓΩΝ )

αξία έργου  7,27 εκ. €
1995 – 2000

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ( Γ1′) ΦΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

αξία έργου  8,44 εκ. €
1999 – 2001

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ

αξία έργου  34,40 εκ. €
2002-2004

Επέκταση Εξωτερικού Λιμένα Τήνου

αξία έργου  6,67 εκ. €
2002-2004

Έργα βελτίωσης του Λιμένα της Τήνου

αξία έργου  3,03 εκ. €
2006-2007

Επέκταση Κριπηδωμάτων Λιμένα Καβάλας

αξία έργου  11,47 εκ. €
2006-2011