Κατασκευή έργων υποδομής της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων στην περιοχή Ψαθόπυργος Ρίο

Κατασκευή έργων υποδομής της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων στην περιοχή Ψαθόπυργος Ρίο

 Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με την Ιταλική εταιρεία GD Infrastrutture Srl έχει αναληφθεί το παρόν έργο.

Το φυσικό αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου αφορά :

  • Την κατασκευή της υποδομής της Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Κορίνθου – Πάτρας από Χ.Θ. 113+000 έως τη Χ.Θ. 123+500, περίπου. Την κατασκευή ή/ και αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου, το οποίο ακολουθεί παράλληλα, ανάντη ή/ και κατάντη τη Ν.Σ.Γ. αποκαθιστώντας την επικοινωνία μεταξύ οικισμών και των παράπλευρων ιδιοκτησιών.
  • Την κατασκευή του συνόλου των απαιτουμένων Υδραυλικών Έργων για την προστασία της σιδηροδρομικής γραμμής.
  • Την κατασκευή Οδικών και Σιδηροδρομικών Γεφυρών (Σ.Γ.)
  • α) Την κατασκευή Σιδηροδρομικής Σήραγγας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Cover and Cut Αγίου Βασιλείου, από τη Χ.Θ. 115+879,802 έως τη Χ.Θ. 116+505,777 και  β) Την κατασκευή Σιδηροδρομικής Σήραγγας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Cover and Cut  Ρίου από τη Χ.Θ. 119+718,60  έως τη Χ.Θ. 120+110,80.
  • Την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής και την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης των παράπλευρων και κάθετων οδών.

Project Description

Κύριος του Εργου: ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
Τοποθεσία: Ψαθόπυργος Ρίο
Ημερομηνία Σύμβασης: 04.08.2017
Έτος: 2018-9
Αξία έργου: 96,0 εκ €