Χωματουργικά -Ενεργειακά

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 12,7Χ10^6Κ.Μ. ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 1-2 ΤΟΥ Π.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ .

 

αξία έργου 3,86 εκ. €
1988 – 1990

ΧΩΜΑΤΟYΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ

 

αξία έργου  1,70 εκ. €
1989 – 1990

 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 7,6Χ10^6 Κ.Μ. ΑΓΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΔΟΥ ΘΩΚΝΙΑΣΤΟΥ ΛΚ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

αξία έργου  4,05 εκ. €
1991 – 1993

 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Π. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΡΩΡΥΧΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (8,0 εκατ.Μ^3)

 

αξία έργου  5,49 εκ. €
1993 – 1994

 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 12,0Χ10^6 Μ3+-25% ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΘΕΣΗ ΙΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΚΟΜΑΝΟΥ

 

αξία έργου  7,63 εκ. €
1994 – 1996